POSTOJ ROZHODOVATELE K RIZIKU


Při rozhodování za rizika / nejistoty hraje významnou roli postoj rozhodovatele k riziku.

  • Rozhodovatel s averzí k riziku se snaží vyhnout volbě rizikových variant a vyhledává málo rizikové varianty, které se značnou jistotou zaručují dosažení výsledků (podnikatel nerozšiřuje dobře fungující společnost).
  • Rozhodovatel se sklonem k riziku vyhledává / preferuje značně rizikové varianty (uvedení domácí produkce na zahraničním trhu bez jeho znalosti).
  • U rozhodovatele s neutrálním postojem k riziku jsou averze / sklon k riziku ve vzájemné rovnováze.