STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


F/ Realizace zvolené varianty

  • Fyzická realizace (implementace) zvoleného optimálního řešení (vybudování nové výrobní linky / zavedení nového organizačního uspořádání / vývoj nového výrobku / technologie / vytvoření společného podniku s vybraným partnerem atd.).

Příklad

Vydání speciálního zimního katalogu „PŘIPRAVTE SE NA SEZÓNU“, s cenově výhodnějšími podmínkami. Reklamní kampaň realizována prostřednictvím sociálních sítí / rádiu / tisku.