4/ ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY / RIZIKA / NEJISTOTY


  • Vychází z míry informací budoucích faktorů, ovlivňujících důsledky variant ROZHODOVÁNÍ.
  • V případě úplné informace, (rozhodovatel ví s jistotou, který stav nastane a jaké budou důsledky variant), mluvíme o rozhodování za jistoty (nákup nové kopírky).
  • Pokud rozhodovatel zná a/ možné budoucí situace, a tím i b/ důsledky variant a c/ současně i pravděpodobnosti těchto stavů, jde o rozhodovací proces za rizika (pořádání hudebního festivalu za rizika nepříznivého počasí).
  • Pokud nejsou rozhodovateli známy pravděpodobnosti jednotlivých stavů, jde o rozhodování za nejistoty (zařazení nového produktu do nabídky).