3/ DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY

Dobře strukturované rozhodovací problémy

(též jednoduché / programovatelné / resp. algoritmizovatelné)

  • Zpravidla se opakovaně řeší na operativní úrovni řízení.
  • Existují pro ně rutinní postupy řešení.
  • Proměnné, které se v nich vyskytují, lze kvantifikovat a mají zpravidla jediné kvantitativní kritérium hodnocení.

Obecný příklad

Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze uvést rozhodování o vytížení výrobní linky v automobilce / potvrzení rezervace zájezdu v cestovní kanceláři / rozhodnutí o přijetí uchazeče na střední školu / příprava pacienta na operaci v nemocnici atd.