1/ PODSTATA ROZHODOVÁNÍ


Rozhodovací procesy

  • Řešení rozhodovacích problémů, tj. problémů s více (alespoň dvěma (2)) variantami řešení ({BB} řeší výběr značek jízdních kol, které budou pro zákazníky nejvíce atraktivní).

  • Problémy s jediným řešením nejsou rozhodovacími problémy v pravém slova smyslu.
  • Problém lze vymezit jako existenci rozdílu / odchylky mezi a/ žádoucím stavem (standardem) a b/ skutečným stavem.