Úvod

Rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů.

Všichni manažeři na řídících úrovních dělají rozhodnutí (otevření nové pobočky / přijetí nového pracovníka / nákup kancelářských potřeb).

ROZHODOVÁNÍ je nedílnou složkou sekvenčních (postupných) manažerských funkcí.

Nejvýrazněji se uplatní / projevíplánování, kdy tvorba plánu představuje velké množství důležitých rozhodnutí.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).