5/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Stanovte hlavní cíle / dlouhodobé záměry své společnosti na následující tři (3) roky. 1, 2
  2. Zvolte strategii, kterou k dosažení cílů využijete. Své rozhodnutí odůvodněte. 1, 2
  3. Popište dvě (2) vybraná finanční pravidla na příkladu Vaší firmy. 1, 2
  4. Které metody [MANAGEMENTU] využíváte? Proč? 1, 2