OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Empirie, zkušenost, spojená se smyslovým vnímáním (zrakem, sluchem, ...) vedla ke vzniku základních metod:


  • pozorování,
  • analogie,
  • dotazníky,
  • testy,
  • experimenty,
  • reflexe,
  • měření.