SWOT ANALÝZA

Ofenzivní strategie

Výrazně nový produkt / modernizace výroby / možnost dosahovat vyšších cen (mimořádný zisk z inovací) / podstatné snížení cen / rozvinutý marketing / vyšší riziko. Časté spojení se strategií silného produktu / investiční / inovační / rozvojovou strategii.

Příklad

Smlouva s výrobcem elektrických koloběžek na výhradním prodeji jejich nového modelu prvních čtrnáct (14) dní.

Mírně ofenzivní strategie

Dílčí změny výrobního programu / produktů / snižování nákladů a cen / nižší spotřeba surovin a materiálů / necenová konkurence / specializace na určité trhy (segmenty). Obvykle při přípravě další produktové generace.

Příklad

Zasílání záručních listů elektronicky (úspora papíru).