OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ

Experiment

Vychází vždy z několika metod, nejčastěji z pozorování / srovnávání / měření.
Pokusem (experimentem) zjišťujeme správnost výchozích předpokladů a našich dosavadních poznatků.
(Na základě výsledků se hypotézy potvrzují nebo zamítají.)

Reflexe

= zpětný odraz / uvažování / rozmýšlení.
Vychází z intuice – tvůrčího vnuknutí / fantazie.
Z dobrého nápadu se odvíjí představa, jak a/ nově vyřešit problém nebo b/ dosáhnout zvratu kvality – nová kvalita.
Používá se jako individuální metoda, velmi dobře se osvědčuje rovněž jako metoda kolektivní při brainstormingu / Gordonově metodě / delfské metodě.

Příklad

Jan Beger, majitel {BB}, na základě reflexe, kterou získal dlouhodobým působením v oblasti trhu jízdních kol, investoval prostředky do nákupu elektrokol dříve a předběhl konkurenci o 1 - 2 roky.