2/ PRAVIDLA FINANČNÍHO MANAGEMENTU


Výše firemních prostředků má rozhodující vliv na vybavení podniku / inovace atd.

  • Pravidlo rovnováhy mezi a/ aktivy / pasivy, b/ příjmy / výdaji.
  • Pravidlo objemové, činnost s přiměřeným stavem majetku / kapitálu. Vysoké zásoby a nevyužité stroje zvyšují náklady.
  • Finanční nezávislost, poměr mezi vlastním / cizím kapitálem 2 : 1 (33 % cizích zdrojů) jako horní hranice zdravého podniku. Průměr podílu cizího kapitálu v podnicích vyspělých států 10 – 15 %.

Příklad

Pokud {BB} nemá dostatečnou finanční rezervu na předobjednávku nových jízdních kol na další sezónu, oslovuje banku, která nabízí výhodný, krátkodobý podnikatelský úvěr.