OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Měření

Spočívá v určení číselné hodnoty určité veličiny (délky / plochy / váhy / ceny / objemu) prostřednictvím jednotky měření.

Používá se mezinárodně uznávaných jednotek fyzikálních / časových / finančních.


Příklad

Právě při servisu / opravě jízdních kol dochází v {BB} k časovému odhadu práce dle dané složitosti na základě předem změřené / stanovené doby práce průměrným zaměstnancem. Díky tomu je možné zákazníkovi sdělit termín dokončení opravy.