METODY MANAGEMENTU


Metody umožňují:

  • dokonaleji poznat a/ řešený problém a b/ proniknout k jeho podstatě / souvislostem / dosavadnímu / budoucímu vývoji,
  • využít osvědčeného postupu / rozsáhlých zkušeností předchůdců,
  • uspořit čas, nalézt jednodušší řešení,
  • dosahovat prokazatelně lepších výsledků na rozdíl od pokusů / omylů (finanční / personální / technicko-technologické).

Příklad

Prodejci se v {BB} řídí také dle metod, které jim umožňují ušetřit čas díky jasně danému systému rozhodování.