3/ METODY MANAGEMENTU


Způsob řešení problémů spojených s fungováním systémů podnikového [MANAGEMENTU] s cílem zajišťování vyšší účinnosti.

  • Metoda: zahrnuje soustavu pravidel, která určuje navazující možné soustavy operací, směřující od určitých výchozích podmínek k určitému žádoucímu cíli.
  • Technika: zaběhnutý způsob zkoumání, řešení a zpracovávání problémů.
  • Postup: účelný doporučený způsob práce (jednání) nebo výkon předepsaných operací (technologický postup).

Příklad

Pomocí metod je v {BB} jasně vymezen průběh servisních prací, pokud si zákazník vybere celkový servis jízdního kola. Na základě technik dojde k analýze nezbytných kroků během opravy a s pomocí postupů servisní techniky opravu realizuje.