4/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Ve společnosti Begy Bikes, s.r.o. udává dlouhodobé záměry / strategie jejich dosažení sám majitel Jan Beger.

Využívá analýzy a/ vnitřních a b/ vnějších činitelů:

Silnou stránkou podniku je vysoká kvalita servisních prací a individuální přístup k zákazníkům. Díky tomu se stávají stálou klientelou. Slabou stránkou podniku jsou omezené prostory skladů, a tím pádem vyšší ceny od dodavatelů ({BB} není schopno konkurovat cenám velkých e-shopů). Příležitostí může být rozšíření podnikání o nový segment trhu – běžecké vybavení. Hrozbu představuje nedostatek schopných potencionálních zaměstnanců.