PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE

Tvorba podnikové strategie metodou SWOT

Strategická analýza rozpoznává problémy před samotným plánováním. Poznáváme podrobněji silné / slabé stránky, příležitosti / nebezpečí.

Hlavní cíle Proniknutí na trh / využití nižší ceny / zdokonalení produktů / podniků (technologie / organizace) / růst podílu na trhu (servis, doplňkové služby, vyzvednutí / dodávky z pohodlí domova).


Rozpoznání příležitostí organizace