SWOT ANALÝZA

Defenzivní strategie

Opatrnost / udržování pozice / získat čas po dobu konsolidace podniku / snížení cen hromadnou výrobou (oživení poptávky). Spolupráce / odbytové koalice / joint venture.

Příklad

Pomalá reakce na ústup prodeje 26" (pálcových) jízdních kol, nutné zlevnění pro prodání všech kusů.

Zůstatková strategie (ústupová / zbytková)

Ústup z trhu / orientace na doplňkové produkty / časté fúze se silnějším podnikem / likvidace.
Značná závislost na konkurenci (slabá konkurenční pozice).

Příklad

Zúžení sortimentu na doplňkové produkty a delegování služeb konkurenčním obchodům.