OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Dotazníky

Tvoří základ anketárních průzkumů. O úspěchu dotazníkové metody rozhoduje správný výběr otázek.
Přispívají ke zlepšení vztahů mezi a/ zaměstnanci, b/ vedením / pracovníky a c/ k veřejnosti.

Příklad

Společnost {BB} pomocí dotazníku zjistila, že zákazníci jsou ochotni za expresní servis / opravu připlatit řádově o 20 - 30 % vyšší cenu. {BB} dotazník rozdávala zákazníkům na prodejně, zároveň jej rozesílala prostřednictvím emailu. Jako motivaci pro vyplnění nabízela slevový poukaz 100 Kč při nákupu nad 500 Kč.


Testy

Skládají se ze souboru otázek / pravidel / činností, jimiž se ověřují určité hodnoty (vlastnosti / jakost / výsledky hospodaření / znalosti techniků / schopnosti přijímaných nových pracovníků).