OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Pozorování

Objevuje se jako rozšířený prvek mnoha dalších metod. Získáváme přehled o pořádku na pracovištích / bezpečnosti a hygieně práce / uložení různých druhů materiálů / dokumentů apod.

Příklad

Vedoucí směny {BB} na konci dne ověří stav dílen / prodejny.


Analogie

Vychází z podobnosti jevů, ze shody dvou (2) nebo více objektů v určitých znacích.

Zaujímá význačné místo při mezipodnikovém srovnávání výsledků např. se zřetelem ke konkurenční schopnosti podniků v oboru / odvětví / hospodářství.

(V tvůrčím myšlení analogie slouží k tomu, abychom si povšimli podobnosti tam, kde ji nikdo zatím nepostřehl.)