PRAVIDLA FINANČNÍHO MANAGEMENTU

  • Likvidita (platební schopnost)
    • okamžitá (každodenní – platební kalendář), koeficient likvidity 1,0
    • běžná koeficient likvidity 2,0 – 2,5
    • celková koeficient likvidity 3,0 – 3,5
  • Pravidlo tvorby rezerv, rezervní fond proti výkyvům hospodaření. AS 10 %, postupně doplňování ze zisku. Prosperující podniky s dlouholetou tradicí, rezervní fond často 2 – 8× vyšší než základní kapitál.
  • Přiměřená dividenda, zájem akcionáře na růstu tržní hodnoty akcie. Dividenda vyšší o 30 – 50 % proti úroku (riziko).
  • Kontinuita finančního hospodaření / nepřetržitá kontrola účelnosti a hospodárnosti / rovnováha mezi likviditou / rentabilitou.

Příklad

Trh s jízdními koly zažívá během zimních měsíců zpravidla ziskově slabé období, proto je nutné si vytvořit finanční rezervu, která umožní toto období překlenout.