PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE


Obsah / náplň podnikové strategie – nejdůležitější části:

  1. Výrobní program sortiment výrobků a služeb, inovace výrobků (efektivní způsob seřizování středové osy pomocí klíčů značky Kovys).
  2. Výrobní profil technická základna, strojní vybavení (aktivní část investičního majetku na rozdíl od pasivní: budovy, stavby).
  3. Profesní / kvalifikační / věková struktura lidí, sociální otázky (nejpočetnější skupina zaměstnanců v {BB} je ve věku od 30 do 35 let).
  4. Podstatné okolí konkurence / dodavatelé (předním dodavatelem {BB} je velkoobchod Cyklomax, který nabízí především jízdní kola a příslušenství).
  5. Systém řízení včetně informačního systému a financí (rozpočet příjmů / výdajů).