SWOT analýza

SWOT analýza představuje kombinaci dvou (2) analýz, S-W / O-T:

  • SO - využít silné stránky na získání výhody (ofenzivní strategie)
  • WO - překonat slabiny využitím příležitostí (defenzivní strategie)
  • ST - využít silné stránky na obranu proti hrozbám (mírně ofenzivní strategie)
  • WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám (zůstatková / ústupová strategie)

Schéma SWOT analýzy