KLASIFIKACE METOD

 • Obecné metody společné pro všechny obory včetně [MANAGEMENTU]:
  • empirické, vycházející ze zkušeností, smyslového vnímání,
  • exaktní, založené na teoretickém zevšeobecnění předchozí praktické činnosti.
 • Specifické metody vycházející z jednotlivých vědních oborů:
  • převzaté z jiných vědních oborů (matematika / statistika / teorie grafů apod.),
  • vlastní metody [MANAGEMENTU] s rozdělením na rozhodování / plánování / stimulaci včetně vedení lidí / organizaci / kontrolu.
 • Metody tvůrčího myšlení samostatná skupina vzhledem k významu pro rozvoj duševního potenciálu každého jednotlivce.

Příklad

V {BB} patří mezi obecné metody způsob výběru zaměstnance. Specifická metoda je uplatněna při celkovém servisu jízdního kola. Pro zlepšení tvůrčího myšlení využívají manažeři {BB} školení.