VNITŘNÍ ČINITELÉ


Silné stránky

Kapitálová sílanízké zadlužení / rezervní fondy / kapacita výzkumu a vývoje (počet / kvalifikace lidí) / technická vybavenost / stupeň automatizace / tradice / image podniku / kvalita / goodwill / pohotovost dodávek / servis / další.


Slabé stránky

Zastaralá zařízení / zastaralé produkty / nižší kvalita / nedostatky v kvalifikaci lidí / nižší úroveň [MANAGEMENTU] podniku, atd.

Příklad

Silnou stránkou {BB} je vysoký stupeň proškolenosti servisních techniků. Ti jsou schopni realizovat servis jízdních kol nejvyšší kvality. Na některé specifické opravy / postupy získala společnost certifikát. Se slabou stránkou {BB} se zákazníci setkávají při objednávce zboží, které není skladem. Tou je časově delší dodávka zboží / dílů od zahraničních dodavatelů.