VNĚJŠÍ ČINITELÉ


Příležitosti

Chyby konkurence / spolupráce podniků / smlouvy krátkodobé / dlouhodobé / státní zakázky / nové zahraniční trhy (jihovýchodní Asie).


Nebezpečí

Silná konkurence / diskriminační opatření (cla, dovozní kvóty, certifikáty) / nestabilní trh / politické změny / hospodářský chaos / mezinárodní napětí.


Příklad

Příležitostí pro {BB} je nově vybudovaný trail v Trutnově. Měl by přilákat a/ nové cyklisty a b/ zvýšit zájem o půjčovnu jízdních kol {BB}. Možnou hrozbu pro {BB} představuje navrhovaná městská vyhláška, která má omezit provoz elektrokol.