Úvod

    Komplexní schéma marketingových vztahů
  • [MARKETINGOVÝ] výzkum / průzkum trhu vychází z detailní znalosti prostředí, v němž se SBU pohybuje.
  • Jeho úkolem je trvale sledovat / průběžně vyhodnocovat situaci na trhu.
  • Aby byla firma se závěry průzkumů schopna pracovat, musí se snažit o dobře prováděnou segmentaci / pokrytí trhu.