MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní typy [MARKETINGOVÉHO] výzkumu:


  1. V TERÉNU
    • data získávaná přímým výzkumem v terénu, nově / aktuálně / zaměřena na konkrétní problém
    • náročnější finančně / časově (průzkum spokojenosti zákazníků pomocí dotazování za pokladnami)
  2. OD STOLU
    • data sebraná v minulosti / statistická data / výsledky výzkumů
    • nenákladné, současně neaktuální (vyhodnocení dat o prodejích v jednotlivých dnech a měsících)