MARKETINGOVÝ VÝZKUM

  • Správně fungující MIS poskytuje tři (3) možnosti, jak informace získat:
  1. vnitřní zdroje firmy (hospodářské výsledky / údaje o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech)
  2. [MARKETINGOVÉ] zpravodajství (informace od zaměstnanců / sledování konkurence / zprávy specializovaných agentur)
  3. [MARKETINGOVÝ] výzkum (průzkum trhu / porovnávání cen [PRODUKTŮ] / výzkum image firmy / analýza konkurence / výzkum metod distribuce)

  • vnitřních zdrojů získávají [MARKETINGOVÍ] manažeři tři (3) základní informace:
  1. hospodářské výsledky (účetní výkazy / výroční zprávy)
  2. specifické údaje (účetnictví / finanční zprávy / operativní evidence)
  3. o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech (statistická evidence / zprávy zaměstnanců)