MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Příklad

Pivovar Potštejn, zabývající se prodejem alkoholických nápojů, si nechá zpracovat průzkum oblíbenosti těchto [PRODUKTŮ] . Výzkum přinese tato hlavní zjištění:

  1. reklamy v MHD si všímají častěji ženy / mladší, největší účinek je u každodenních cestujících
  2. reklama má zhruba 30% účinek u těch, kteří reklamu zaregistrovali, ti si vyhledali dodatečné informacezaznamenanému [PRODUKTU]
  3. 25 % si na základě reklamy zakoupilo propagovaný [PRODUKT]

pivovarclock.cz