TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ


Poslání firmy

  • prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout, co je účelem jejího podnikání
  • identifikuje základní funkci (úkol) jakékoliv firmy (SBU) / instituce / agentury / nadace / význačné akce / podnikatele
  • každá firma (SBU) musí existovat proto, aby v rámci různě širokého okolí něčeho docílila