MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Postup řešení při podprůměrných / neuspokojivých ziscích [PRODUKTU] :


Strategie Potřebná [MARKETINGOVÁ] informace
Prodávat
více
Velikost trhu pro uchycení [PRODUKTU] je dostatečná?
Máme přehled o trhu v jednotlivých segmentech?
Jaký podíl na trhu má zabraný konkurence ?
Dostupnost  [PRODUKTU] je dobrá? 
Provedli jsme informování spotřebitelů o  [PRODUKTU] ?
Mají spotřebitelé o  [PRODUKT] vůbec zájem?
Zvýšit
cenu
Umožňuje to úroveň cen konkurentů?
Jaká je citlivost trhu vůči ceně? 
Jaká je představa spotřebitelů o hodnotě [PRODUKTU] ?
Existuje jiný problém, netýkající se ceny
Jaký je pravděpodobný vliv na poptávku spotřebitelů po zvýšení ceny?
Snížit
výlohy
Je možné modernizací [PRODUKTU] snížit náklady na výrobu?