MARKETINGOVÝ VÝZKUM


  • [MARKETINGOVÝ] výzkum / průzkum trhu vychází z detailní znalosti prostředí, v němž se firma pohybuje
  • aby společnost byla schopna dosahovat vytyčených cílů, musí umět využívat výhod / přínosů MIS

Příklad

Kdyby řemeslný pivovar Potštejn provedl [MARKETINGOVÝ] výzkum ve svém okolí, možná by zjistil, že více než polovina návštěvníků navštěvuje pivnici za účelem konzumace tradičního, domácího piva a zbytek návštěvníků chodí do pivovaru na ochutnávku exotických variant piva.

pivovarclock.cz