MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Metodologické typy výzkumů:

 1. POPISNÝ
  • slouží k popisu těch jevů, s nimiž se v dané oblasti lze setkat (kdo si kupuje daný [PRODUKT] – využití hromadných ubytovacích zařízení)
 2. DIAGNOSTICKÝ
  • daný problém nejen popisuje, ale pátrá po jeho příčinách a hledá souvislosti, závislosti / vztahy
  • bývá náročnější na přípravu / zpracování / interpretaci získaných údajů (10% nárůst ceny pečiva nebude následován významnou změnou jeho prodávaného množství)
 3. PŘEDPOVĚDNÍ
  • snaží se postihnout současné vývojové trendy / určit předpokládaný budoucí stav sledovaných jevů (výzkum Ipsos Tambor: 78 % lidí je pro zákaz kouření v restauracích, pro celý trh restaurací by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 mld. Kč)