MARKETINGOVÝ VÝZKUM


[MARKETINGOVÝ] výzkum se dá využít ve fázi:


  1. DOSPĚLOSTI
    • k zaručení spokojenosti zákazníků (Benzina rok testovala, zda si může v Česku dovolit přejmenovat své pumpy na značky Orlen a Star – názvy stanic jejího vlastníka, polské firmy PKN Orlen. Experiment s přemalováním 7 testovacích pump nebyl úspěšný a ostatním čerpacím stanicím zůstal tradiční kabát Benziny)
  2. STÁŘÍ
    • vyhledávání nových uživatelů [PRODUKTU] jeho úpravách za účelem opětovného zvýšení prodeje / vytvoření nových segmentů, které mohou být zasaženy (slevové portály se začaly zaměřovat i na luxusnější zboží - móda, elektronika, gastronomie či cestování, aby se odlišily od stále početnější konkurence)