SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


  • v průběhu prvního (1) stádia je třeba pečlivě vyhodnotit:
  1. možnosti prodeje vlastních [PRODUKTŮ] (Pardubický pivovar připraví recepturu nového vícestupňového piva)
  2. kvalitu konkurenčních [PRODUKTŮ] (vyhodnotí, jaká piva vyrábí konkurence)
  3. odhad budoucí poptávky (ochutnávkou ve vybraných restauracích / [MARKETINGOVÝM] průzkumem zjistí možný odbyt na různých trzích)
  4. rozhodnutí, zda jsou hodnocené tržní možnosti dostačující (rozhodne o spuštění výroby v příštím roce)

  • všechny tyto kroky by měly být uskutečňovány s přihlédnutím ke konečným cílům podniku