MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MIS podniku může mít dvě (2) různé formy:

  1. několik málo nástrojů (realizace jednorázového / místního průzkumu)
  2. rozsáhlý komplex technickéhopersonálního vybavení (pravidelné komplexní průzkumy pomocí rozsáhlé informační / technické infrastruktury)
  • Základním úkolem MIS je trvale sledovat / průběžně vyhodnocovat situaci na trhu (jak se mění požadavky a preference zákazníků / jaké jsou nové iniciativy konkurence / nové způsoby distribuce).

Příklad

Odlišným příkladem [MARKETINGOVÉHO] výzkumu pomocí MIS v řemeslném pivovaru Potštejn by mohlo být mapování oblíbenosti pivovaru z pohledu konkurence, tedy jak oblíbený je pivovar Potštejn v porovnání s jinými pivnicemi / restauracemi / hospodami / dalšími zařízeními, kde se prodává pivo / jiné alkoholické nápoje.

pivovarclock.cz