TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ


OTÁZKY, KTERÉ JE NUTNÉ SI PŘEDEM UJASNIT:Východiska marketingového plánování