MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Požadavky na informace [MARKETINGOVÉHO] výzkumu:


  1. relevantní (přímý vztah k řešení problému)
  2. validní (správné vyjádření a charakteristika problému)
  3. reliabilní (přezkoumatelnost jejich správnost pomocí obdobných metod)
  4. pohotové (rychlé získání)
  5. rentabilní (optimální náklady na získání)