TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Příklad

Pivovar Potštejn se při určování svých strategických cílů musí zabývat výroky různých státních orgánů. Například nařízení ohledně alergenůjídlech / nápojích.

pivovarclock.cz

Příklad

Klientela pivovaru Potštejn bude oslovena nejenom klasickými českými pivy typu Plzeň / Kozel, ale budou jim nabízeny i další, různorodější značky, jako je například Maid.

Cílem, jak se dále rozvíjet, je poskytnout zákazníkům mimo standardních / osvědčených [PRODUKTŮ]novinky / celkově široké spektrum doplňkových služeb. S důrazem na stálou kontrolu kvality a její zvyšování.

pivovarclock.cz