TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Poslání firmy / SBUpodnikatele:

  1. historie (zda měla firma v minulosti potíže nebo stále prosperuje)
  2. aktuální preference vedení / majitelů firmy (zda současné vedení má za cíl to samé, jako její zakladatelé)
  3. tržní ekonomika (zda je krize nebo ekonomika prosperuje)
  4. zdroje firmy (základní kapitál firmy)
  5. kompetence (jaké kroky si firma může dovolit podniknout s ohledem na legislativu)

Příklad

Poslání Pivovaru Potštejn by mohlo znít: „Nadšení pro věc, ty nejlepší suroviny, neortodoxní přístup - to je řemeslný pivovar Potštejn“.

pivovarclock.cz