MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní typy dat:


  1. HARDDATA
    • zachycují výsledky činnosti (počet vyrobených automobilů / zaměstnanost žen / počet cestujících v hromadné dopravě)
    • v podobě výsledků Českého statistického úřadu s nimi pracujeme ve výzkumu od stolu
  2. SOFTDATA
    • odrážejí stav vědomí (spokojenost spotřebitelů / obliba značky / image podniku)
    • častěji jako primární data přímo v terénním výzkumu