MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Životní cyklus PRODUKTU

  • poptávka po  [PRODUKTECH] a službách se v čase neustále vyvíjí - i podle životního cyklu [PRODUKTU]
  • ve fázi před narozením nového [PRODUKTU] je nezbytné určit, jestli je [PRODUKT] potřebný / žádaný / neexistuje-li nějaká neuspokojená potřeba spotřebitele (testování prototypu výukového software na vybraných školách)

  • ve fázi mládí[MARKETINGOVÝ] výzkum široké použití:
  1. cena [PRODUKTU] musí být stanovena kvůli prodejnosti / zisku na optimální úrovni (ne příliš drahé ani příliš levné)
  2. je nápomocný při volbě obalu / reklamy (ergonomický tvar / vhodné barvy)
  3. ovlivní volbu trhu tak, aby byli osloveni vhodní zákazníci (segmentace trhu)