MARKETINGOVÝ VÝZKUM


  • často se sleduje vývoj změnchování na stálém souboru jednotek panelu

Hlavní typy výzkumů:


  1. PANELY PRODEJEN
    • poskytuje informace o velikosti trhu /  podílu určité značky na trhu / cenách (ceny / zásoby / prodej všech značek daného druhu zboží)
  2. SPOTŘEBITELSKÉ PANELY
    • sledují vybraný soubor domácností, které evidují všechny své nákupy za sledované období
    • lze zjistit, kterým a/ značkám dávají jednotlivé socioekonomické skupiny přednost b/  druhy [PRODUKTU] při své spotřebě preferují (subpanely pro zdravotnictví / nákupní zvyklosti / média / vybavení domácnosti / užívání internetu).