MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Techniky výzkumů:


 1. KVALITATIVNÍ VÝZKUM
  • individuální hloubkové rozhovory (např. ve fázi vývoje [PRODUKTU] – ukáže, jak zákazník přemýšlí, jaké jsou jeho motivy a bariéry užívání)
  • skupinové rozhovory vedené moderátorem (pre-testování reklamních návrhů / sloganů a jejich účinnosti)
 2. KVANTITATIVNÍ VÝZKUM
  • dotazování (rozhovor / dotazník / anketa – zda občané souhlasí s výstavbou sportovní haly, na jejíž financování by si obec musela vzít úvěr)
  • pozorování (sledování chování spotřebitelů na veletrhu či přímo u regálu se zbožím)
  • experiment (výroba malého množství [PRODUKTŮ] / poskytnutí služeb "na zkoušku" za účelem testování reakcí spotřebitelů)