MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní zdroje [MARKETINGOVÝCH] údajů:

 1. PRIMÁRNÍ
  • jsou získávány v terénu
  • přímo se týkají řešeného problému
  • zjišťují se nově, jsou aktuální / relevantní (dotazník spokojenosti zákazníka s poskytovanými [PRODUKTY] umístěný na webových stránkách firmy)
 2. SEKUNDÁRNÍ
  • byly získány dříve v minulosti
  • jsou uloženy v podniku / v externí organizaci  (agentuře [MARKETINGOVÉHO] výzkumu) / v archivu / v publikacích  (centrálních orgánů – ministerstva / statistické úřady /  hospodářské komory)