MARKETINGOVÝ VÝZKUM


  • Všechny informace lze obvykle získat:
  1. velmi rychle (stažení souboru z internetu)
  2. snadno (přístup k internetu odkudkoliv)
  3. bez dalších finančních nákladů (bezplatné stahování z internetu)

  • nevýhodou je jejich relevantnost, která bývá obvykle horší, neboť se jedná o údaje popisující minulost a byly původně určeny pro zcela jiný účel
  • informace  [MARKETINGOVÉHO] zpravodajství mohou pocházet z velmi různých / různorodých zdrojů  (od vlastních zaměstnanců, od pracovníků externích firem)
  • obecně  [MARKETINGOVÝM] výzkumem SBU získává informace pro základní oblasti [MARKETINGOVÉHO] řízení