Úvod

Zpeněžení majetkové podstaty následuje po ocenění majetku úpadce.

Nejčastější forma prodeje majetku v krizové situaci je a/ veřejná dražba nebo b/ přímý prodej.

Závěr krizového managementu se zaměří na ukončení (vypracování konečné zprávy / rozvrhu finančních prostředků pro věřitele).

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • VV – věřitelský výbor
 • PO – právnická osoba
 • OR – obchodní rejstřík
 • OSSZ – okresní správa
  sociálního zabezpečení
 • IS – insolvenční soud / správce
 • KM – krizový manažer
 • FO – fyzická osoba
 • – finanční úřad
 • ZVD – zákon o veřejných dražbách