ZÁKAZ NABÝVÁNÍ VĚCÍ Z MAJETKOVÉ PODSTATY


Věci nesmějí nabývat osoby:

  • dlužník / osoby jemu blízké / osoby, které s ním tvoří koncern,
  • vedoucí zaměstnanci dlužníka / osoby jím blízké,
  • společníci dlužníka (s.r.o. / v.o.s., …),
  • akcionáři dlužníka, vlastníci akcie více jak 1/10 základního kapitálu,
  • prokuristé dlužníka.