DOBROVOLNÁ DRAŽBA


Výhody:

  • smlouvu s dražebníkem schvaluje pouze VV,
  • vyšší výnosy (více účastníků),
  • jasné právní vymezení / transparentnost / objektivnost,
  • výhodnější daňový režim z pohledu daně z nabytí nemovitostí,

Nevýhody:

  • nelze zpeněžit všechny majetky (např. obchodní podíly),
  • musí se čekat na zaplacení kupní ceny,
  • v případě zmaření veřejné dražby nebo její neplatnosti vznikne časová ztráta.