ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Předmět dražby

= podnik / část podniku / převoditelná majetková práva / soubor věcí / jednotlivé věci.

Navrhovatel

= osoba, která navrhuje provedení dražby (vlastník / insolvenční správce).

Účastník dražby

= osoba přítomná na dražbě, která se dostavila za účelem činit podání.